'

Roma gaan naar school

In de gemeente Groningen verlaten woonwagen-, roma- en sinti-jongeren het voortgezet onderwijs met een diploma op zak en stromen door naar het MBO. In sommige andere gemeenten verlaten veel van deze jongeren het voortgezet onderwijs voortijdig of verzuimen erg veel. Deze film brengt de succesvolle aanpak in Groningen in beeld om andere gemeenten, scholen en ouders te informeren en te inspireren om schoolgang bij deze jongeren te bevorderen.
Onderwijsconsulenten, docenten, ouders en jongeren vertellen over het belang van schoolgaan en de wijze waarop ze samenwerken om dit doel, met diploma van school, te bereiken.

Opdrachtgever: KPC groep

 

Voeg een reactie toe

À
5


Please Wait...